Основната цел на управлението на отпадъците е да се намали количеството неупотребени материали и да се избегнат потенциални заплахи за здравето на хората и природата. Твърдите отпадъци се изгарят, за да се намали техния обем с 80 до 95% и за да се превърнат в газ, пара, пепел и топлина. Тъй като изгарянето води до замърсяване на въздуха, съвременният свят избира рециклирането, преработването и повторното използване на неоползотворените материали. Ето защо Го Кат специализира в областта на Управлението на отпадъците и по-конкретно в предоставянето на Екологично Счетоводно Обслужване за фирми. То включва следните услуги:
  • Изготвяне и подаване на месечни декларации за видовете отпадъци
  • Годишен отчет към РИОСВ
  • Изготвяне на табелки за видовете отпадъци с номер на отпадъка
  • Изкупуване на производствения отпадък на конкурентни цени в деня на предаването на отпадъка
  • Извозване на отпадъка със собствен транспорт
  • Попълване на работни листи за видовете отпадъци
  • Консултиране относно начин на събиране, опаковане и съхранение на отпадъците по видове
  • Регистрация в НИСО
С оглед запазване на екологичното равновесие в страната, Българското законодателство задължава всеки търговски обект, който генерира отпадък, да има сключен договор с компания за управление на отпадъците.  

Можете да се доверите на нас! Ние сме професионалисти в това, което правим, вече повече от 20 години!

Свържете се с нас на посочените телефони!